Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > לשירותי בדיקות מעבדה וסקרים בתחומי קרקע ודרכים, חומרי בניין ומערכות בניין

לשירותי בדיקות מעבדה וסקרים בתחומי קרקע ודרכים, חומרי בניין ומערכות בניין

הבהרות

הבהרה כללית

​קבצי אקסל יש לפתוח באמצעות דפדפן כרום

מובא לידיעת המציעים כי המועד להגשת הצעות למכרז נדחה ליום ה', 17/08/2020 החל מהשעה 8:30 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה