Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז 2208- מתחם קישון ב' חבילה 3 (סדנה לשיפוץ חוגונים והרחבת גשר מעביר צפוני )

מכרז 2208- מתחם קישון ב' חבילה 3 (סדנה לשיפוץ חוגונים והרחבת גשר מעביר צפוני )

מפגש מציעים

04/01/2021 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ב' 04/01/2021 בשעה 11:00 באופן מקוון. רישום מקדים נדרש להעביר עד יום א' 03/01/2021 בשעה 09:00 לדוא"ל: [email protected] (כותרת דוא"ל " רישום למפגש מכרז מס' 2208) נדרש לשלוח: 1) שם החברה. 2) שם איש קשר. 3) סלולר. 4) מייל

הבהרות

הבהרה כללית

מדובר במכרז בהגשה אינטרנטית, לינק לאתר רמדור – נט:

https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=15a08818-1ec4-48bd-9c01-8b6786b9e5af

שם משתמש: [email protected]

סיסמא: Rr1234

 

 

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה