Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > תכנון, ייצור, אספקה, התקנה והפעלה של מערכת לסריקה וגילוי של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים באזור בו מותקנים אמצעי איתות של רכבת ישראל.

תכנון, ייצור, אספקה, התקנה והפעלה של מערכת לסריקה וגילוי של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים באזור בו מותקנים אמצעי איתות של רכבת ישראל.

מפגש מציעים

27/10/2020 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ג', 27/10/2020 בשעה 11:00 במשרדי רכבת ישראל – יוספטל 1 לוד. ייתכן כי מפגש המציעים יתקיים בצורה שאינה פרונטאלית אלא מקוונת והכל בהתאם להנחיות הקורונה העדכניות של משרד הבריאות.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה