Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות שילוט בתחנות ומתחמים של רכבת ישראל.

הזמנה לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות שילוט בתחנות ומתחמים של רכבת ישראל.

מפגש מציעים

09/08/2021 בשעה 10:00

מפגש מציעים חובה 09.08 בשעה 10:00 בתחנת רכבת האומה, ירושלים.

הבהרות

הבהרה כללית

​מועד ההגשה למכרז נדחה ליום ב' 13/09/2021 משעה 08:00 ועד לשעה 13:00 בתיבת מכרזים מספר 5

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה