Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תקשורת שיווקית, פרסום ורכש מדיה עבור רכבת ישראל

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תקשורת שיווקית, פרסום ורכש מדיה עבור רכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

מועד הגשת הצעות 8.2.21  בתיבה מס' 6

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן Chrome

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה