Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > התקנת ואחזקת מערכת גילוי וכיבוי אש יורו 4000

התקנת ואחזקת מערכת גילוי וכיבוי אש יורו 4000

מפגש מציעים

14/07/2021 בשעה 13:00

עדכון מועד מפגש מציעים ליום 14.7.21 בשעה 13:00

הבהרות

הבהרה כללית

ההצעות תוגשנה ביום שני (יום ב') בתאריך 26.7.21 החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00 , לתיבת המכרזים מס' 5 , הנמצאת בקרית הנהלת הרכבת רחוב יוספטל 1 , לוד

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה