מתן שירותי סקרי אבטחת מידע ומבדקי חוסן (PT)

הבהרות

הבהרה כללית

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שלישי 13.07.2021 , עד השעה 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה