יועץ בתחום בטיחות אש

הבהרות

הבהרה כללית

מועד הגשה נדחה ליום 26/05/2021 – ביום זה בלבד ניתן להגיש את ההצעות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה