Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה למתן שירותי ייצור מיכלי סולר עבור קטרי EURO 3200 של רכבת ישראל

הזמנה למתן שירותי ייצור מיכלי סולר עבור קטרי EURO 3200 של רכבת ישראל

מפגש מציעים

31/05/2021 בשעה 10:00

מפגש מציעים יתקיים ביום 6.4.21 בשעה 10:00 בבניין הנהלת הרכבת בלוד- יוספטל 1

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה