Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ניהול, תפעול, אבטחה, אחזקה, ניקיון, הדברה ושירותים נוספים עבור מרכז מסחרי של הרכבת בלוד

הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ניהול, תפעול, אבטחה, אחזקה, ניקיון, הדברה ושירותים נוספים עבור מרכז מסחרי של הרכבת בלוד

מפגש מציעים

07/06/2021 בשעה 10:00

מפגש מציעים חובה

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

המועד להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה- 21/07/2021 משעה 8:00 עד השעה 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה