Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון של צי הנייד הרכבתי.

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון של צי הנייד הרכבתי.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה