Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון של צי הנייד הרכבתי.

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון של צי הנייד הרכבתי.

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 22.7.2021,עד השעה 13:00​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה