Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות עבור מתן שירות שליחת מסרונים (הודעות SMS ) עבור רכבת ישראל בע"מ

הזמנה לקבלת הצעות עבור מתן שירות שליחת מסרונים (הודעות SMS ) עבור רכבת ישראל בע"מ

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה