Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > תחזוקת חשמל במתחמים, מנהרות ואזורים תפעוליים של רכבת ישראל

תחזוקת חשמל במתחמים, מנהרות ואזורים תפעוליים של רכבת ישראל

מפגש מציעים

18/08/2021 בשעה 11:30

18.8.2021 בשעה 11:30 במשרדי הנהלת הרכבת רחוב יוספטל 1 לוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה