Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > פיתוח, אספקה, ניהול ותחזוקה של מערכת ללימוד הדרך, לרבות צילום הדרך ועריכה.

פיתוח, אספקה, ניהול ותחזוקה של מערכת ללימוד הדרך, לרבות צילום הדרך ועריכה.

מפגש מציעים

27/07/2021 בשעה 10:07

מפגש מציעים רשות מקוון (TEAMS): 27.07.21 בשעה 10:00.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה