Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז 12067 למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות וגהות בעבודה, בטיחות אש ואיכות סביבה במתחמי הרכבת

מכרז 12067 למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות וגהות בעבודה, בטיחות אש ואיכות סביבה במתחמי הרכבת

הבהרות

הבהרה כללית

​ההצעות תוגשנה ביום ד' ה 08.12.2021- עד השעה 13:00 , לתיבת המכרזים מס' 5, הנמצאת בקרית הנהלת הרכבת רחוב יוספטל 1, לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה