Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי תחזוקה ואספקה של דיזל גנראטורים באתרי הרכבת

מתן שירותי תחזוקה ואספקה של דיזל גנראטורים באתרי הרכבת

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה