Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ שונים בתחום הביקורת הפנימית לרכבת ישראל

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ שונים בתחום הביקורת הפנימית לרכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

​המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום חמישי 03/06/2021, עד השעה 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה