שדרוג סלון קרונות נוסעים ברכבת ישראל

מפגש מציעים

25/03/2021 בשעה 11:03

מפגש מציעים חובה בתאריך 25/03/2021 בשעה 11:00, במתחם קישון – רחוב נחום ארמן 1.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה