שרותי רישוי עסקים ולגליזציה למבנים

מפגש מציעים

28/01/2021 בשעה 10:00

מפגש מציעים חובה לסל לגליזציה למבנים ביום 28.1.21 בשעה 10:30 במכון הדיזלים בחיפה

הבהרות

הבהרה כללית

אין לצרף למסמכי ההצעה את החוזה ונספחי הבטחון והבטיחות, מסמכים כאמור יושלמו ויחתמו עם המציע הזוכה.

מצורף לינק להעלאת הקבצים

https://rail.cloudisc.bezeqint.net/invitations/?share=c09fb0db44ad9ac900c7#/MIRI-K/%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25AA%2520%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%2597%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D%2520%25D7%259C%25D7%259E%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25201209

יש לפתוח בלינק את הסיפריה הרלוונטית -  חוברות מתחמים למכרז.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה