אספקת דטרגנטים וחומרי ניקוי לשימוש רכבתי

הבהרות

הבהרה כללית

ההצעות תוגשנה (ביום שני) יום ב' בתאריך 12.07.2021 חל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00 , לתיבת המכרזים מס' 6 , הנמצאת בקרית הנהלת הרכבת רחוב יוספטל 1 , לוד

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה