הזמנה לקבלת הצעות בנושא מיגון צינורות קטר

מפגש מציעים

23/12/2021 בשעה 15:00

כנס מציעים 23.12.21 בשעה 15:00 בטימס

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה