קול קורא עבור מערכת לניהול בטיחות

הבהרות

הבהרה כללית

​הגשת הצעות בדוא"ל: [email protected] תוך ציון מכרז מס' 12192 עד ליום 8.4.21

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה