Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות לאספקה הטמעה תפעול ותחזוקה מערכת ממוכנת לניהול מכרזים והצעות מחיר

הזמנה להציע הצעות לאספקה הטמעה תפעול ותחזוקה מערכת ממוכנת לניהול מכרזים והצעות מחיר

הבהרות

הבהרה כללית

​מועד העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה הוארך ויהיה עד ליום ג' - 22.06.2021, בשעה 15:00

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום חמישי 1.20207.01 , עד השעה 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה