קול קורא לחנויות בתחנת לוד החדשה

מסמכים לעיון

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה