הפעלת דוכן Non Food בתחנה החדשה בלוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה