תחנת מוניות בתחנת קרית גת

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה