הפעלת דוכנים בתחנת הרכבת החדשה בלוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה