הפעלת חנות בתחנת יצחק נבון בירושלים

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה