Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > 22014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים

22014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים

מפגש מציעים

26/07/2021 בשעה 10:07

מפגש המציעים יחול ביום ב' בתאריך 26/07/2021 בשעה 10:00 באודיטוריום שנמצא בקומת הכניסה במשרדי הנהלת רכבת ישראל ברח' יוספטל, לוד.

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

מפגש מציעים חובה ושאלות הבהרה:

    1. מפגש המציעים יחול ביום ה' בתאריך 26/07/2021 בשעה 10:00 באודיטוריום שנמצא בקומת הכניסה במשרדי הנהלת רכבת ישראל ברח' יוספטל, לוד. רישום מקדים נדרש להעביר עד יום ד' 14/07/2021 בשעה 12:00 לדוא"ל: [email protected] (כותרת דוא"ל "רישום למפגש מכרז מס' 22014")
      לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה. 2) שם איש קשר. 3) סלולר. 4) מייל אליו יישלח הזימון.
    2.  לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד לא יאוחר מיום 27/07/2021, לידי מתן אגמי – רכז רכש והתקשרויות לתשתיות ופיתוח, באמצעות דוא"ל [email protected]  או פקס שמספרו
      08-6533720.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה