מתן שירותי תכנון אדריכלי לרכבת ישראל

מפגש מציעים

22/04/2021 בשעה 11:00

מפגש מציעים: יום ה' 22/04/2021 באופן מקוון ובאמצעות זימון Teams שיישלח לחברות שיירשמו מראש.

הבהרות

הבהרה כללית

הגשה: יום ה' 14/06/2021 מ-08:00-13:00 בתיבת מכרזים מס' 7 הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברח' יוספטל 1, לוד.

עיון והורדה של מסמכי המכרז: 12/04/2021

רישום מקדים נדרש להעביר עד יום ד' 21/04/2021 בשעה 14:00 לדוא"ל: [email protected] (כתובת דוא"ל " מכרז מס' 22019 – למתן שירותי תכנון אדריכלי לרכבת ישראל"). לטובת הרישום נדרש לשלוח:

 1) שם החברה.

 2) ח.פ חברה.

 3)  שם איש קשר.

 3) סלולר.

 4) מייל אליו יישלח זימון למערכת Teams, החיבור למפגש המקוון יהיה זמין מהשעה  10:30 (המפגש יתחיל בדיוק בשעה 11:00).

 

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה