Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות קבלניות לתשתיות חשמול-OCS ברכבת ישראל

ביצוע עבודות קבלניות לתשתיות חשמול-OCS ברכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

הגשת הצעות ביום 10/08/2021 החל מהשעה 8:30 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד.

מפגש המציעים יחול ביום ה' בתאריך 17/06/2021 בשעה 11:00 באופן מקוון ובאמצעות זימון Teams שיישלח לחברות שיירשמו מראש. רישום מקדים נדרש להעביר עד יום ד' 16/06/2021 בשעה 09:00 לדוא"ל: [email protected]  (כותרת דוא"ל " רישום למפגש מכרז מס' 22022) החיבור למפגש המקוון יהיה זמין מהשעה 10:30 (המפגש יתחיל בדיוק בשעה 11:00).

לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה. 2) שם איש קשר. 3) סלולר. 4) מייל אליו יישלח הזימון

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה