Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס' 22023 להקמת מבואת הכניסה המזרחית לתחנת "יצחק נבון – האומה"

מכרז מס' 22023 להקמת מבואת הכניסה המזרחית לתחנת "יצחק נבון – האומה"

מפגש מציעים

25/08/2021 בשעה 10:08

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ד', 25/08/2021, בשעה 10:00 בכניסה הראשית לתחנת רכבת "יצחק נבון - ירושלים".

הבהרות

הבהרה כללית

מסמכי המכרז זמינים לצפיה באתר רמדור:

https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=9b7397b5-afda-483d-a8d9-7a4d1ab5026e

שם משתמש: [email protected]

סיסמא: Rr1234


 1. מפגש מציעים חובה:
  1. מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ד', 25/08/2021, בשעה 10:00 בכניסה הראשית לתחנת רכבת "יצחק נבון - ירושלים".
  2. לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום 02/09/2021 לידי רון קשקש, רכזת התקשרויות קבלניות, לדוא"ל: [email protected] 
    
 2. מועד הגשת ההצעות למכרז:
  1. תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום א', 10/10/2021, בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.
  2. הגשת ערבות ההצעה תהא ביום א', 10/10/2021, החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.  

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה