Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות קבלניות בתחום הבינוי והשיפוצים

לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות קבלניות בתחום הבינוי והשיפוצים

מפגש מציעים

17/08/2021 בשעה 10:00

מפגש המציעים יחול ביום ג' בתאריך 17/08/2021 בשעה 10:00 באודיטוריום שנמצא בקומת הכניסה במשרדי הנהלת רכבת ישראל ברח' יוספטל, לוד. הכניסה מותנת בהצגת "תו ירוק".

הבהרות

הבהרה כללית

​מפגש המציעים יחול ביום ג' בתאריך 17/08/2021 בשעה 10:00 באודיטוריום שנמצא בקומת הכניסה במשרדי הנהלת רכבת ישראל ברח' יוספטל, לוד. הכניסה מותנת בהצגת "תו ירוק".

לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד לא יאוחר מיום 24/08/2021, לידי מתן אגמי – רכז רכש והתקשרויות לתשתיות ופיתוח, באמצעות דוא"ל[email protected]  או פקס שמספרו
08-6533720.

לתשומת לב המציעים בהודעה מס' 2 שפורסמה בתאריך 13/09/2021 נשמטה רשמית המשתתפים, ההודעה תוקנה.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה