Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 50 מיליון ש"ח

ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 50 מיליון ש"ח

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה