מתן שירותי קיצור לרשת החשמול

מפגש מציעים

18/08/2021 בשעה 11:00

3.1 מפגש המציעים יחול ביום ד' בתאריך 18/08/2021 בשעה 11:00 באופן מקוון ובאמצעות זימון Teams שיישלח לחברות שיירשמו מראש.

הבהרות

הבהרה כללית

    1. מפגש המציעים יחול ביום ד' בתאריך 18/08/2021 בשעה 11:00 באופן מקוון ובאמצעות זימון Teams שיישלח לחברות שיירשמו מראש. רישום מקדים נדרש להעביר עד יום ג' 17/08/2021 בשעה 09:00 לדוא"ל: [email protected]  (כותרת דוא"ל " רישום למפגש מכרז מס' 22155) החיבור למפגש המקוון יהיה זמין מהשעה 10:30 (המפגש יתחיל בדיוק בשעה 11:00).
    2. לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה. 2) שם איש קשר. 3) סלולר. 4) מייל אליו יישלח הזימון.
    3.  לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד לא יאוחר מיום 26/08/2021, לידי מתן אגמי – רכז רכש והתקשרויות לתשתיות ופיתוח, באמצעות דוא"ל[email protected]  או פקס שמספרו
      08-6533720.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה