Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס' 22161 – ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ולהקמת תחנת "אלעד" בקטע C של המסילה המזרחית

מכרז מס' 22161 – ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ולהקמת תחנת "אלעד" בקטע C של המסילה המזרחית

מפגש מציעים

20/01/2022 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ה, 20/01/2022, בשעה 11:00 בכניסה לתחנת "ראש העין צפון". לאחר המפגש יתקיים סיור חובה בשטח.

הבהרות

הבהרה כללית

  1. מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ה, 20/01/2022, בשעה 11:00 בכניסה לתחנת "ראש העין צפון". לאחר המפגש יתקיים סיור חובה בשטח.
  2. רישום מקדים למפגש המציעים נדרש להעביר עד יום עד ליום ד' ה- 19/01/2022  בשעה 16:00 לדוא"ל: [email protected] (כותרת דוא"ל: "רישום למפגש מכרז מס' 22161).
  3. יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ולהעלותן במפגש המציעים.
  4. לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום 02/02/2022 לידי יוסי קרטה, רכז התקשרויות, לדוא"ל: [email protected]
  5. תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום ב', 30/03/2022, בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.
  6. הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ב', 30/03/2022, החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד. 

מצ"ב קישור למכרז:

 

https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=e188ba8c-cc77-4505-9d6e-4580690033f4

 

שם משתמש: [email protected]

סיסמא: Rr1234

 

 

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה