Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות בתעלת נחל איילון, עבודות ביסוס מוקדמות להקמת המסילה הרביעית איילון

ביצוע עבודות בתעלת נחל איילון, עבודות ביסוס מוקדמות להקמת המסילה הרביעית איילון

מפגש מציעים

14/12/2021 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ג, 14/12/2021, בשעה 11:00 בתחנת רכבת השלום (כניסה לאולם תחנה דרומי). רישום מקדים למפגש המציעים נדרש להעביר עד יום ב', 13/12/2021 בשעה 16:00 לדוא"ל: [email protected] (כותרת דוא"ל: "רישום למפגש מכרז מס' 22162).

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה