Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הסכם מסגרת שנתי ,כלל רכבתי, לאספקת ציוד מחשוב

הסכם מסגרת שנתי ,כלל רכבתי, לאספקת ציוד מחשוב

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה