Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > לקבלת שרותי ניהול והקמה של תחנות השנאה רכבתיות (תהרי"ם) לרכבת ישראל

לקבלת שרותי ניהול והקמה של תחנות השנאה רכבתיות (תהרי"ם) לרכבת ישראל

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה