Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הצעות לשירותי צביעה ופחחות של קרונות נוסעים קרונות משא וקטרים ברכבת ישראל

הצעות לשירותי צביעה ופחחות של קרונות נוסעים קרונות משא וקטרים ברכבת ישראל

מפגש מציעים

17/08/2021 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה ייערך ביום חמישי, 29/07/2021 בשעה 11:00 ברח' המלאכה 7 חוף שמן, חיפה (יש להגיע עם נעלי עבודה גבוהות ואפוד זוהר)

הבהרות

הבהרה כללית

מפגש מציעים חובה ייערך ביום חמישי, 17/08/2021 בשעה 11:00 ברח' המלאכה 7 חוף שמן, חיפה (יש להגיע עם נעלי עבודה גבוהות ואפוד זוהר). יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ולהעלותן במפגש המציעים. לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד לא יאוחר מיום 24/08/2021 לידי נעמה בן רומנו - רכזת התקשרויות לדוא"ל: [email protected].​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה