Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור קיצור ימי אשראי בהתקשרויות של ספקים מול רכבת ישראל בע"מ.

בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור קיצור ימי אשראי בהתקשרויות של ספקים מול רכבת ישראל בע"מ.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה