Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > אספקת שירותי רדיו טלפון נייד (רט"ן) ברכבת ישראל

אספקת שירותי רדיו טלפון נייד (רט"ן) ברכבת ישראל

מפגש מציעים

03/05/2022 בשעה 10:00

מפגש מציעים וירטואלי יתקיים בתאריך 03/05/2022 בשעה 10:00 באמצעות מערכת TEAMS .יש להירשם מראש למפגש המציעים באמצעות שליחת מייל לכתובת [email protected] בצירוף שם החברה ושמות המשתתפים

הבהרות

הבהרה כללית

​ההצעות תוגשנה ביום שני (יום ב') בתאריך 04/07/2022 החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00 , לתיבת המכרזים מס' 5

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה