קצין בטיחות בתעבורה ומנהל הסעים

הבהרות

הבהרה כללית

הגשה בתיבת מכרזים מס' 6  

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה