Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ופיתוח הדרכה מסורתית ודיגיטלית לרכבת ישראל

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ופיתוח הדרכה מסורתית ודיגיטלית לרכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

מועד הגשת הצעות נדחה ליום  04/07/2022- תיבה מס' 6  בין השעות 08:00-13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה