Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז פומבי מס' 12062 - למתן שירותים באמצעות מוקד שרות ייעודי בשילוב מערכת CRM ומערכות טכנולוגיות נוספות

מכרז פומבי מס' 12062 - למתן שירותים באמצעות מוקד שרות ייעודי בשילוב מערכת CRM ומערכות טכנולוגיות נוספות

הבהרות

הבהרה כללית

דחיית מועד ההגשה במכרז ליום  19.7.22 - תיבה מס' 6

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה