Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי רכישת מודעות בעיתונות עבור רכבת ישראל

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי רכישת מודעות בעיתונות עבור רכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן     Chrome

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה