Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > אספקה, אחריות, שירות ותחזוקת כלי רכב דואלי המאפשר נסיעה על דרך עפר, אספלט ומסילה

אספקה, אחריות, שירות ותחזוקת כלי רכב דואלי המאפשר נסיעה על דרך עפר, אספלט ומסילה

הבהרות

הבהרה כללית

מובא לידיעת המציעים כי המועד להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 15/03/2022החל מהשעה 08:00
ועד השעה 13:00 , לתיבת המכרזים מס' 9 , הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1 , לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה