Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי פינוי פסולת עבור רכבת ישראל לאזור הצפון

מתן שירותי פינוי פסולת עבור רכבת ישראל לאזור הצפון

הבהרות

הבהרה כללית

​הצעות תוגשנה ביום ה- 24.05.2022 עד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 5 , הנמצאת בקריית הנהלת הרכבת רחוב דרכי משה 3, לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה