Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז פומבי מס' 121140- מתן שירותי בדיקות חשמל באמצעות בודק חשמל מוסמך בציוד ובמתקני רכבת ישראל

מכרז פומבי מס' 121140- מתן שירותי בדיקות חשמל באמצעות בודק חשמל מוסמך בציוד ובמתקני רכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

​ההצעות תוגשנה ביום ג' ה- 12.07.2022 בין השעות 08:00-13:00 לתיבת מכרזים מס' 5, הנמצאת בקרית הנהלת הרכבת רחוב יוספטל 1 לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה