Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות בנושא פתרונות לשירותי נסיעה מתקדמים ("נסיעה שקופה") ברכבת ישראל

הזמנה לקבלת הצעות בנושא פתרונות לשירותי נסיעה מתקדמים ("נסיעה שקופה") ברכבת ישראל

מפגש מציעים

12/06/2022 בשעה 11:00

מפגש מציעים ב- TEAMS בתאריך 12/06/2022 בשעה 11:00 לינק המפגש במסמך המצורף

מסמכים לעיון

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה